VARİS TEDAVİSİ

Varis Tedavisi

Varis hastaları yaklaşık 100 yıldır cerrahi operasyon ile tedavi ediliyorlardı. Varis ameliyatı sonrasında iyileşme ve hastaneden ayrılma süresi de uzun oluyordu. Bazı vakaların günlerce hastanede, sonrasında da haftalarca evde istirahat etmesi gerekiyordu. 

2000’li yılların başında varis tedavisinde adeta bir devrim yaşanmıştır. İlk kez 2002 yılında, Robert Min adlı bir girişimsel radyoloji uzmanı ve ekibi Safen toplardamarını “Endovenöz Lazer Ablasyon ” (EVLA) yöntemiyle ameliyatsız olarak tedavi etmiştir. Bugün tüm dünyada uygulanan modern tedavi yöntemleri kalsik cerrahi tedavilerin yerini almıştır.

 

Varis hastaları yaklaşık 100 yıldır cerrahi operasyon ile tedavi ediliyorlardı. Bu tedavi yönteminde Safen veni denilen bacaktaki büyük bir toplardamar cerrahi olarak bağlanır (ligasyon) ve kasıktan diz altına kadar yolunarak çıkarılırdı (stripping). Bu aradaki tüm bağlantı damarları da koparılmaktaydı. Varis ameliyatı sonrasında iyileşme ve hastaneden ayrılma süresi de uzun oluyordu. Bazı vakaların günlerce hastanede, sonrasında da haftalarca evde istirahat etmesi gerekiyordu. 

Ayrıca, cerrahi operasyon, genel anestezi gerektirmesi, yaklaşık %5 e varan oranlarda toplardamarlarda pıhtı ve sinir zedelenmesine sebep olması, normal hayata dönüşün geç olması ve varislerin ameliyattan sonra hastaların yaklaşık yarısında tekrarlaması nedeniyle hem hastalar hem de doktorlar tarafından zorunlu haller dışında tercih edilmemekteydi. Hastalar ameliyat olanlardan dinledikleri olumsuz izlenimler nedeni ile ameliyattan korkarak, ömür boyu varis çorabı giymeyi ya da tedavi edici özelliği olmayan ancak bazı hastalarda bir miktar rahatlama sağlayan ilaçları kullanmayı tercih ediyorlardı.  

2000’li yılların başında varis tedavisinde adeta bir devrim yaşanmıştır. İlk kez 2002 yılında, Robert Min adlı bir girişimsel radyoloji uzmanı ve ekibi Safen toplardamarının tedavisini “Endovenöz Lazer Ablasyon ” (EVLA) yöntemiyle ameliyatsız olarak tedavi etmiştir. Bu yöntem, kaçak yapan damarın ameliyatla yolunarak dışarı alınması yerine, damara anjio işlemlerinde olduğu gibi girilerek lazer enerjisi ile hasarlı damarın içeriden kapatılması esasına dayanmaktadır. Lazerle kapatılan damardan artık varislerin içine basınçlı kaçak oluşmaz; kapatılan bu damar da  vücut tarafından zamanla yok edilir. Hasarlı kapaklar nedeni ile ileri derecede genişlemiş olan Safen veni ısı etkisiyle kapatıldığında dışarıdan gözle görülen varisler de küçülerek kaybolur. Kaybolmayanlarda ultrason eşliğinde skleroterapi tedavisi ( Köpük tedavisi) ile kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Varis tedavisindeki bu paradigma değişimi ile girişimsel radyoloji uzmanları ultrason eşliğinde varis tedavisi konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip oldu. Radyoloji uzmanlarının uzun yıllardır, Doppler tetkiki ile varis hastalığının teşhisini zaten yapıyor olmaları çok büyük bir avantaj ortaya çıkardı. Günümüze kadar ameliyat ile yapılan tedavilerde sadece Büyük Safen Toplardamarı yolunarak çıkarılırken, varis hastalarının çok önemli bir kısmında sadece bu damarda problem olmadığı aslında bacakta bulunan başka damarlarda da problem olduğu gözlendi. Modern varis tedavisinde Lazer ablasyon ile tüm hasarlı damarlara yönelik tedavi uygulanabilmesi yen yöntemle yapılan varis tedavisinin çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarmasını sağladı. Varis tedavisi konusunda deneyimli girişimsel radyoloji uzmanları tarafından uygulanan Doppler Ultrasonografi ile tüm problemli damarların haritası çıkarılarak hedefe yönelik tedaviler yapılabilmektedir.

Tüm bu nedenler bugün damar cerrahlarını da ameliyatsız tedavi tekniklerine yönlendirmektedir. Ancak ne yazık ki, varis konusunda detaylı Doppler bilgisi olan ve hasarlı damarların teşhisini bizzat yaparak tedavisini kendisi planlayabilecek damar cerrahı sayısı ülkemizde çok azdır. Modern yöntemler ile varis tedavisi olacak iseniz dikkat etmeniz gerek en önemli konu, sizi tedavi edecek olan hekimin teşhisinizi bizzat Doppler inceleme ile kendisinin yapabiliyor olmasıdır. Varis tedavisi için hekiminizi iyi araştırmalısınız. Hastalarının teşhisini, tedavisini ve takibini modern yöntemler ile bizzat yapabilecek varis tedavisinde deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanını bulmanız çok önemlidir.

 

SOSYAL MEDYA