Hakkımızda

Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY 

İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Mehmet Mahir Atasoy 1978 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) bölümünü 2001 yılında bitirdi. 

2002-2006 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Radyoloji İhtisasını tamamladı. Maltepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda ülkenin en iyi meme radyologlarından biri olan Prof. Dr. Levent Çelik ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Uzmanlık tez konusu olarak da “Meme Kanserli Hastalarda Meme MR’ının Tedavi Yönetimine Katkısı” nı inceledi.

Türkiye Meme Vakfı’nda 2 yıl kadar Meme Radyoloğu olarak görev yaptı. Halen Türkiye Meme Vakfı’nın yönetim kurulunda sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir yıllık askerlik görevini Diyarbakır Asker Hastanesinde tamamladı.

Askerlik sonrası Dr. Siyami Ersek Hastanesinde 2 yıl radyoloji uzmanı olarak görev yaptı ve girişimsel radyoloji, anjiografi ve stent uygulamaları konusunda deneyim kazandı.

2011 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Meme Radyolojisi ve Girişimsel Radyoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Mehmet Mahir Atasoy 2016 yılının mart ayında doçentlik ünvanını aldı.

Çalışmalarını daha önceden tedavisi için ameliyat gereken hastalıkların gelişen teknoloji ile ameliyatsız olarak yapılan tedavilerine yoğunlaştırmıştır. Modern yöntemler ile tedavisinde uzmanlaştığı başlıca konular; Varis tedavisi, meme kitlelerinin (fibroadenom) tedavisi, tiroid nodüllerinin tedavisi ve başta karaciğer olmak üzere bazı kanserlerin tedavileri sayılabilir.

Modern yöntemler ile ameliyatsız olarak varis tedavisini 2011 yılından itibaren 2000’ in üzerinde hastaya başarı ile uygulayan Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, bu konudaki öncü akademisyenlerden biridir. Dünyanın en önemli Girişimsel Radyoloji dergilerinden biri olan JVIR da ilk defa çapı 15 mm den büyük olan damarlarında lazer ile tedavi edilebileceğini gösteren çalışmasını yayınlandı.  Bununla beraber, kendi geliştirdiği FAFS tekniği sayesinde ciltten çok kabarık ve büyük varisli damarların da ameliyatsız olarak tedavi edilebileceğini göstermiştir. FAFS tekniğini, Avrupa nın en önemli radyoloji dergilerinden birisi olan Clinical Radiology de yayınlamıştır.

Ayrıca meme radyolojisi bölümünde, meme kanserinin ileri görüntüleme yöntemleri ile erken teşhisi, meme biyopsileri ve iyi huylu meme kitlelerinin ameliyatsız tedavisi konularında hastalarına yardımcı olmaktadır. Türkiye ‘de meme kitlelerinde HIFU tedavisi ile ilk seriyi sunan ekipte yer alan Dr. Atasoy meme kanserinde birçok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı multidisipliner bir ekibin radyoloğu olarak çalışmaktadır.

Maltepe Üniversitesi’nde Girişimsel Onkoloji Bölümünde Transarteryel Kemoembolizasyon(TAKE), RF Ablasyon ve Mikrodalga Ablasyon yöntemleri ile onkoloji hastalarına modern tıbbın en ileri yöntemleri ile tedaviler uygulamaktadır. Üniversitedeki görevi dışında İstanbul Onkoloji Hastanesi’ nde de onkoloji hastalarının teşhis ve tedavilerine yardımcı olmaktadır. 

Uluslararası hakemli dergilerde 25 in üzerinde bilimsel makalesi yayınlanan hocamız birçok uluslararası toplantıya da konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bilimsel ödüllerinin yanında bir de patenti kendisine ait vakumlu biyopsi iğnesi bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mehmet Mahir ATASOY sağlıklı bir ruh hali, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı ile hastalıkların büyük ölçüde önlenebileceğinden hareketle sadece tedavi yönlü ilerleme göstermeyi yeterli görmemiş ve hastalarına daha fazla yardımcı olabilmek için modern tıptaki akademik kariyerinin yanında koruyucu hekimlik, fonksiyonel tıp ve integratif tıp konularında da eğitimler almıştır.

İntegratif tıp konularında aldığı birçok eğitimin yanında 2017 yılında Sağlık bakanlığı onaylı fitoterapi uzmanlığı eğitimi almıştır. Cleveland Kliniğinde Fonksiyonel Tıp Enstitüsü'nden Fonksiyonel Tıp eğitimi almıştır.

Sosyal sorumluluk projesi olarak 2010 yılından itibaren birçok organizasyonda Koruyucu Hekimlik Seminerleri vermiştir. Halka yönelik seminerlerinin yanında tıp fakültesindeki öğrencilerine ve meslektaşlarına da sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının hastalıklar üzerindeki etkileri ile ilgili eğitimler vermektedir. Hastalıklardan korunmada ve iyileşmede sağlıklı bir ruh halinin, sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı yaşam tarzının çok önemli olduğuna inanan Dr. Atasoy 2017 yılında kurucu üyesi olduğu (KOHEF) Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Girişimsel Radyoloji bölümünde ameliyat olmak istemeyen hastalarına modern yöntemler ile ameliyatsız tedaviler uyguladıktan sonra fonksiyonel tıp bakış açısı ile tavsiyelerde bulunmakta ve bazı destekleri önermektedir.

Ayrıca sağlığına kavuşmak, kullandığı ilaçlardan kurtulmak isteyen hastaları ya da henüz sağlığı bozulmadan önlem almak isteyen bilinçli insanları fonksiyonel tıp kliniği bünyesinde İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde görmektedir.

Dr. Atasoy “Geleceğin Kişiye Özel Tıbbı” olarak tanımladığı Fonksiyonel Tıp hakkında başta hekimler olmak üzere insan sağlığına katkı sağlamayı hedef edinen herkese eğitim vermek amacıyla 2018 yılında Fonksiyonel Tıp Okulu’nu kurdu.  Halen fonksiyonel Tıp Uygulamalarının multidisipliner bir şekilde öğretilmesi için eğitim çalışmalarını farklı branş uzmanlarıyla birlikte sürdürmektedir.

Günümüz koşullarında sağlıklı ve vitamin/mineral içeriğinden zengin gıdaların çok fazla tüketilememesi nedeniyle kaliteli gıda takviyelerinin kullanılması gerektiğine inanan Dr. Atasoy. Kalitesine ve etkinliğine referans olabileceği gıda takviyeleri üretmek için REFERANS markası adı altında gıda takviyeleri üreten bir de şirketi vardır.

Dr. Mehmet Mahir Atasoy, kardiyoloji uzmanı olan ve halen ikinci bir uzmanlık olarak iç hastalıkları uzmanlığı yapan Dr. Işıl Atasoy ile evli olup 2 harika çocuğu vardır.

dratasoy.com

varisonline.com

kohef.org

fonksiyoneltipklinigi.com

fonksiyoneltipokulu.com

referansurunler.com

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleleri

 

 1. Arslan G, Celik L, Cubuk R, Celik LAtasoy MM. Internal Mammary Artery Anastomoses in Patients without Breast Lesions (BIRADS 1) and in Patients with Malignant Breast Lesions (BIRADS 6) on Magnetic Resonance Imaging (MRI). Pol J Radiol. 2017 Nov 17;82:660-663. doi: 10.12659/PJR.902674. eCollection 2017.
 2. Arslan G, Çelik L, Çubuk R, Çelik L,  Atasoy MM.  Background parenchymal enhancement, is it just an innocent effect of estrogen on the breast? Diagn Interv Radiol. 2017 Nov-Dec;23(6):414-419. doi: 10.5152/dir.2017.17048.
 3. Arslan G, Celik L, Atasoy MM, Celik L, Cubuk R. Complication of non-US guided procedure of aquafilling breast gel. Med Ultrason. 2017 Apr 22;19(2):236-237. doi: 10.11152/mu-1021.
 4.  Arslan G, Çelik L, Çubuk R, Çelik L,  Atasoy MM.   Internal Mammary Artery Anastomoses in Patients without Breast Lesions (BIRADS 1) and in Patients with Malignant Breast Lesions (BIRADS 6) on Magnetic Resonance Imaging (MRI).  Pol J Radiol. 2017; 82: DOI: 10.12659/PJR.902674
 5.  Arslan G, Çelik L, Çubuk R, Çelik L,  Atasoy MM .  Comparison of Internal Mammary Artery and Lateral Thoracic Artery Width in Patients with Benign and Malignant Breast Tumors. Erciyes Med J 2017; 39(3): 101-5 • DOI: 10.5152/etd.2017.16128
 6. Celik L, Cubuk R, Arslan G, Atasoy MM, Celik L. Accidental injection of autologous fat into the breast implant: a case report highlighting radiological findings. Eur J Plast Surg. DOI 10.1007/s00238-017-1319-6
 7. Arslan G, Celik L, Atasoy MM, Celik L, Cubuk R. Complication of non-US guided procedure of aquafilling breast gel. Med Ultrason. 2017 Apr 22;19(2):236-237.
 8.  Arslan G, Altintoprak KM, Yirgin IK, Atasoy MM, Celik L. Diagnostic accuracy of metastatic axillary lymph nodes in breast MRI. Springerplus. 2016 Jun 16;5(1):735. doi: 10.1186/s40064-016-2419-7. eCollection 2016.
 9. Atasoy MM. Efficacy and Safety of Endovenous Laser Ablation In Large Great Saphenous Veins. J Vasc Interv Radiol. doi:10.1016/j.jvir.2015.04.015.
 10. Nas F, Kacar E, Dogan N, Atasoy MM,  Erdogan C. Rare use of atrieve vascular snare™ for percutaneous transcatheter retrieval of central venous port catheter fragments. Diagnostic and Interventional Imaging. doi: 10.1016/j.diii.2015.03.007
 11. Aydın A, Çubuk R, Atasoy MM, Gürol T, Soylu Ö, Dağdeviren B. The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi-detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease. Arch Turk Soc Cardiol. 2015 Jan;43(1):31-7
 12. Atasoy MM, Sariman N, Levent E, Çubuk R, Çelik Ö, Saygi A, Atasoy I, Şahin S. Nonsevere Acute Pulmonary Embolism: Prognostic CT Pulmonary Angiography Findings. J Comput Assist Tomogr. 2015 Mar-Apr;39(2):166-70.
 13. Atasoy MM. Fill and aspirate foam sclerotherapy (FAFS): a new approach for sclerotherapy of large superficial varicosities concomitant to endovenous laser ablation of truncal vein. Clin Radiol. 2015 Jan;70(1):48-53.
 14. Atasoy MM, Tasali N, Cubuk R, Narin B, Deveci U, Yener N, Celik L. Vacuum-assisted stereotactic biopsy for isolated BI-RADS 4 microcalcifications: evaluation with histopathology and midterm follow-up results. Diagn Interv Radiol. 2015 Jan-Feb;21(1):22-7.
 15. Atasoy MM, Gumus B, Caymaz I, Oguzkurt L. Targeted endovenous treatment of Giacomini vein insufficiency-associated varicose disease: considering the reflux patterns. Diagn Interv Radiol 2014 Nov;20(6):481-6.
 16. Celik O, Cakmak HA, Satilmis S, Gungor B, Akin F, Ozturk D, Yalcin AA, Ayca B, Erturk M, Atasoy MM, Uslu N. The relationship between gamma-glutamyl transferase levels and coronary plaque burdens and plaque structures in young adults with coronary atherosclerosis. Clin Cardiol. 2014 Sep;37(9):552-7.
 17. Yener NA, Sariman N, Atasoy MM, Midi A, Orki A. Primary Pulmonary Mucinous (Colloid) Adenocarcinoma that Arose in the Cavernomyoplasty Area in a Patient with Tuberculosis: A Rare Case Report.  Turkish Journal of Pathology. 2014 Feb 27. doi: 10.5146/tjpath.2014.01228.
 18. Celik O, Atasoy MM, Erturk M, Yalcin AA, Aksu HU, Diker M, Akturk FI, Erkanli K, Atasoy I, Kiris A. Comparison of different strategies of ivabradine premedication for heart rate reduction before coronary computed tomography angiography. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014 Jan-Feb;8(1):77-82.
 19. Sivrioglu AK, Basekim C, Mutlu H, Sonmez G, Saglam M, Ozturk E, Ozcan UA, Atasoy MM. Correlation between the histopathology and the characteristics of mammographic microcalcifications in malignant breast lesions. Gulhane Med J. 2014; 56(1): 27-31.
 20. Senates E, Masatlioğlu HS, Akdogan MF, Kurtulus D, Atasoy MM, Ovunç AOK. A case of Polyarteritis Nodosa Mimicking Pyelonephritis and was misdiagnosed as Inflammatory Bowel Disease. Turk J Phys Med Rehab. 2013; 59:79-82.
 21. Celik O, Atasoy M, Ertürk M, Yalçin A, Aksu H, Diker M, Aktürk I, Atasoy I. Single dose ivabradine versus intravenous metoprolol for heart rate reduction before coronary computed tomography angiography (CCTA) in patients receiving long-term calcium channel-blocker therapy. Acta Radiol. 2013 Sep 19;55(6):676-681.
 22. Atasoy MM, Oren NC, Ilica AT, Güvenç I, Günal A, Mossa-Basha M. Sonography of fat necrosis of the breast: Correlation with mammography and MR imaging. J Clin Ultrasound. 2013 Sep;41(7):415-23.
 23. Ilica AT, Artaş H, Ayan A, Günal A, Emer O, Kilbas Z, Meric C, Atasoy MM, Uzuner O. Initial experience of 3 tesla apparent diffusion coefficient values in differentiating benign and malignant thyroid nodules. J Magn Reson Imaging. 2013 May;37(5):1077-82.
 24. Ilica AT, Senturk S, Kertmen M, Bukte Y, Bilici A, Atasoy MM. Facial vein aneurysm associated with sialadenitis. J Clin Ultrasound. 2012 Jun;40(5):319-21.
 25. Cubuk R, Tasalı N, Arslan G, Atasoy MM. Arterial Compression in a Young Adult due to the Presence of a Cervical Rib: CT and CT Angiographic Findings. The Eurasian Journal of Medicine 2010; 42: 46.
 26. Aksoy T, Karaca P, Atasoy MM, Sahin S. Isolated third nerve palsy after cardiac surgery. J Cardiothoracic Vascular Anesthesia 2007;21: 110–112.

 

 

 

SOSYAL MEDYA