ARTICLES
11/11/2020 / Ankara Merhaba Hocam, Her iki testis skrotom içindedir. Sağ testis 20*32*45 mm, sol testis 17*32*42 mm boyutlarındadır. Parankimleri homojendir. Belirgin sınır veren kistik yada solid lezyon saptanmamıştır. Her iki ep...
11/11/2020 , answered by Doç Dr. . Click to see the answer...
Videos
SOSYAL MEDYA