CEVAPLANMIŞ SORULAR

17.09.2015
Soru : Mehmet SİRKECİ

Yatarak ve ayakta yapılan incelemede valsalva manevrası ırasında sağ YFV de grade 1 geriye kaçış izlenmektedir. Sağ YFV de ve popliteal vende kronik trombusa ve zayıf rekanalize akımlara ait sekel değişiklikler mevcuttur. Sağ bacakta yüzeyel variköz verler izlendi. Sağ VSM çapı 7 mm'dir. Sağ VSP çapı 2 mm'dir. denilmektedir. Cevap verirseniz sevinirim. Saygılarımla

Cevap

Mehmet Bey, raporunuza tam güvenemedim. Artık yüzeyel femoral ven diye bir damar adı yok. Femoral veni kastediyorsa ki derin bir vendir. Şu anda acilen antikoagulan ilaçlar kullanmalısınız. Yok femoral bölgede yüzeyel bir veni kastediyorsa durum daha rahat . Daha kolay tedavi olur. Deneyimli bir merkezde tekrar Doppler yaptırmanızda fayda var.

18.11.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA