CEVAPLANMIŞ SORULAR

16.10.2014
Soru : zerin acar

yapılan işlem:alt ekstremite venöz sistem RDUS,tek taraflı her iki alt ekstemitede sırasıyla CFV, DFV, SFV, POP.V, Krural venler, VSM, VSP izlenmiştir. sağ VSM çapı safeno femoral bileşke düzeyinde 3.8mm, popliteal düzeyde 3mm ölçülmüştür. sol VSM çapı safeno femoral bileşke düzeyinde 7.7mm, popliteal düzeyde 4mm ölçülmüştür. izlenen venöz yapıların çapları,dolumları normal özelliktedir.spontan akım ve solunumsal fazisite mevcuttur.tüm venlerde lümen içi ekojenite doğaldır.belirgin trombüz formasyonu saptanmadı.vernlerin kompresyona yanıtı pozitiftir.augmentasyon ile proksimalde venöz akım artmaktadır. valsalva manevrası ile sağ VSM de safeno femoral bileşke düzeyinde grade 2, sağ yüzeyel ve derin femoral vende grade 1, sol yizeysel femoral vende grade 2 reflü akım izlenmiştir. raporum yukarıda belirttiğim şekildedir.yaşım 52.doktorum belden aşağısını uyuşturmak suretiyle sol bacağımdaki damarı lazerle yakacağını söyledi.yapılması gereken işlem doğru ve gerkli midir.önerileriniz nelerdir.şimdiden teşekkürler.iyi çalışmalar

Cevap

Zerin hanım, raporunuzdan anlaşılan orta derecede varisleriniz var ve modern yöntemler ile güvenilir ellerde rahatlıkla tedavi olabilirsiniz. Modern yöntemler Doppler eşliğinde yapılan tedaviler olduğundan Doppler konusunda deneyimli girişimsel radyologlar tarafından çok daha başarılı olarak yapılmaktadır. Size lazer tedavisini öneren hekim Dopplerinizi de kendisi yaptı ise tedavinizi de yapabilir demektir ancak sizi Doppler için bir başka hekime gönderdi ise doğru adreste olmayabilirsiniz. Sizin için bir başka uyarım ise belden aşağıyı uyuşturma hakkında, son derece gereksiz ve riskli bir uygulamadır. Uygun ellerde hiçbir zaman gerekmez. Komplikasyon olduğunda senelerce bel ve baş ağrısı çeken hastalar olur. Aman dikkat diyorum. Ülkemizde genellikle Doppler ile teşhisi bir radyoloji uzmanı tedaviyi de onun raporuna güvenerek başka bir doktor yapıyor. Teşhis doğru değilse ya da eksikse tedavide başarısız oluyor, hatta varis hastaları birçok durumda ameliyat sonrası daha kötü olduğunu belirtiyorlar. Size tavsiyem Doppler incelemenizi deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tekrar yaptırın ve aynı hekime modern yöntemler ile ( endovenöz lazer ablasyon/ RF ablasyon yada su buharı ablasyonu ya da Ultrason eşliğinde köpük skleroterapi veya bunların size uygun kombinasyonları ile)tedavinizi yaptırın. Sonuç olarak bir kısım cerrahlar farkında olmasa da varis hastalığında artık cerrahi tedavi devri bitmiştir. Bunu fark eden bazı cerrahlar da Doppler yapmayı bilmedikleri halde (hastalarını Doppler için radyoloji uzmanlarına yönlendirdikleri halde) Doppler eşliğinde yapılan bu modern tedavileri (Lazer ablasyon/RF ablasyon..) yaptıklarını iddia ediyorlar. Bu konuda da dikkatli olmanız lazım. Bir merkezde sizi ameliyathanede işleme alacaklarını söylüyorlarsa, belden aşağı tamamen uyuşturacaklarını söylüyorlarsa ya da genel anestezi vereceklerini söylüyorlarsa, gerekirse ameliyatlı tedaviye döneceklerini söylüyorlarsa, varislerinizin bir kısmını ameliyat ile tedavi edeceklerini söylüyorlarsa, sizi uyutacaklarını söylüyorlarsa ya da iki doktor birlikte (bir cerrah bir radyolog ile beraber)işlem yapacaklarını söylüyorlarsa bu tedavi için ideal merkezde olmadığınızı anlayabilirsiniz. Bu tedavileri size en iyi şekilde deneyimli girişimsel radyologların uygulayabileceğini unutmayın. İyi araştırın doğru hekimi bulun. Bizim sitemizdeki videoları ve fotoğrafları incelemenizi özellikle öneririm. Şimdiden geçmiş olsun.

16.10.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA