CEVAPLANMIŞ SORULAR

24.10.2016
Soru : ebru ebru

valsalva manevrası sırasında sağ safenomagnada grade 3-4 yetmezlik mevcuttur.Sol safenomagna çapı femoral bileşke düzeyinde 6.5 mm dir. SAĞ yüzeysel femoral vende düşük debili grade 4 yetmezlik mevcuttur. sağ uyluk orta ve inferior kesimde anterolateralde cilt altında 6 mm çapa ulaşan pake tarzında variköz dilatasyonlar izlenmektedir.sağ kruris superolateralde 4.5 mm çapa ulaşan pake tarzında variköz dilatasyonlar izlenmektedir.sağ uyluk orta kesimde medialde perforan vende 3.5 mm çapa ulaşan variköz izlenmektedir. vsm trasesinde sağ uyluk inferomedialde sağkruris superomedialde 10.5 mm çapa ulaşan variköz izlenmektedir. valsalva ile varislerde grade 4 yetmezlik mevcuttur. vsp trasesinde sağda kruris posterosuperiorda cilt altında 6.7 mm çapında variköz izlenmektedir. sol valsalva manevrası sırasında sol safenomagnada grade 1 yetmezlik mevcuttur .yüzeysel femoral vende grade 4 yetmezlik mevcuttur.sol uyluk orta kesimde anteriorda cilt altında 6.5 mm çapa ulaşan pake tarzında variköz izlenmektedir. sol uyluk inferomedialde sol kruris superomedialde 4.5 mm çapa ulaşan variköz izlenmektedir. sol kruris orta kesim medialde ve inferomedialde 2.5 mm çapa ulaşan variköz izlenmekte. solda kruris superolateralde cilt altında 4mm çapa ulaşan pake tarzında variköz izlenmektedir. vsp trasesinde solda 2.5 çapa ulaşan variköz izlenmektedir ... TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap

Her iki bacağınızda da ileri derece toplardamar yetersizliği ve varisler var. ameliyatsıuz tedavi yöntemleri ile tedavi olmanızı öneririm. Lütfen sitemizdeki fotoğraf ve videoları inceleyin.

28.11.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA