CEVAPLANMIŞ SORULAR

22.05.2018
Soru : betüş

Tetkik Adı: Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı - sağ Sağ alt ekstremite venö Doopler US incelemede; Sağ ana femoral ven kalibrasyonu ve lümeni normaldir. Yüzeysel femoral ven ile derin femoral ven lümeni açık izlenmektedir. Femoral bölgede trombüs saptanmamıştır. Derin venöz yapılarda kompresyon tam, augmentasyona cevap pozitiftir. Sağ VSM çapı 4.4 mm ölçülmüş olup valsalva ile 2. kapakçıkta parisyel -fokal grade IV yüzeysel venöz yetnezlikte uyumlu patolojik reflü akım izlendi. Nunun dışında mükerer yapılan valsalva manevrasında reflü akım saptanmadı. Sağ tarafta popliteal ven çapı ve lümeni normal izlenmektedir. Beraberinde hemen distalinde tibalis anterior tibialis posterior ve peroneal derin venlerde de venöz akım normal trombüs saptanmamıştır. Vena sefena parva akımı normaldir. DVT izlenmedi. Sağ alt ekstremite arterial sistem Doppler US İncelemede; ALt ekstremite arteri tüm traseleri boyunca açık lümene sahiptir. Krural seviyede tibialis posterior , tibialis anterior ve peroneal arterler açık izlenmektedir. ALt ekstremitede piksistolik akım hızları trifazik paternde olup kısıtlanmış akım saptanmamıştır.,

Cevap

Betül hanım gönderdiğiniz raporda hafif yetmezlik düşündürecek bulgular var.

Oldukça güzel bir Doppler incelemesi yapılmış. Eğer şikayetiniz yoksa ve kabaran varisleriniz de yoksa tedaviye gerek yok şimdilik. Takipde kalmanız 6 ay sonra Doppler kontrolü yaptırmanız yeterli.

Ancak varis ile ilgili şikayetleriniz var ise Doppler tetkikinizi varis tedavisi konusunda deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tekrar yaptırmanızda fayda var.

Bazen hasta yatar vaziyette iken çekilen Doppler incelemeleri yanlış sonuç verebilir. Güvenili ve doğru sonuçlar elde etmek için mutlaka hasta ayakta iken Doppler incelemesi yapılmalıdır. Doppler tetkikiniz bu şekilde yapılmadıysa teşhis yanlış olabilir dolayısıyla yanlış tedaviler de olabilirsiniz.

İsterseniz Maltepe Üniversitesi'nde Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalında size yardımcı olabiliriz. Dopplerinizi ve tedavinizi aynı gün yapabiliriz.

0543 3806070 den varis tedavisi için muayene randevusu alabilirsiniz.

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy

 

07.06.2018 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA