CEVAPLANMIŞ SORULAR

20.10.2014
Soru : Özge Kalaba

Sol alt ekstremite venöz sistem renkli doppler incelemesinde, sol ana yüzeyel ve derin femoral , saphenöz , popliteal ve krural derin ven lümenleri açık izlenmiştir. Augmentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir. Trombüs formasyonu gözlemlenmemiştir. Valsalva manevrası esnasında sol CFV'de 2 saniye, sol SFV'de 6 saniye süreli venöz reflü dışında incelenen diğer derin venlerde valsalva ile anlamlı venöz reflü saptanmadı. Sol safenofemoral ve safenopopliteal bileşkeler açıktır. Reflü saptanmamıştır. Sol alt ekstremite arteriel sistem renkli doppler usg incelemesinde sol ana yüzeyel derin femoral ve popliteal arter ile anterior ve posterior tibial ve arteria dorsalis pedis arter düzeylerinde lümenleri açık olup , vaskuler duvar patolojisi saptanmamıştır. Akım hız değerleri ve akım desenleri trifazik normal sınırlarda izlenmektedir. Sonuç; Normal sınırlarda sol alt ekstremite arteriel sistem doppler incelemesi. DVT saptanmadi. Sol CFVde grade 1, sol SFVde grade 3 venöz kapak yetmezliği. Bunun haricinde doğustan kalça çıkğının kıyısından dönülmüş.

Cevap

Özge hanım raporunuzda derin venlerde reflüden bahsediliyor ancak yüzeyel venlerin durumu biraz yüzeysel yazılmış. Size bir girişimsel radyoloji uzmanına detaylı bir muayene ve Doppler yaptırmanızı öneririm. Bu rapor ile başvuracağınız birçok hekim size tedavi uygulamak istemeyecektir. Öncelikle teşhisin detaylı ve doğru yapılması lazım. Şimdiden geçmiş olsun.

20.10.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA