CEVAPLANMIŞ SORULAR

05.01.2017
Soru : Emre Sezgın

SKROTAL RENKLI DOPPLER US Her iki testis normal boyutta olup parankim homojendir. Kanlanması normaldir. Parankim içerisinde yer kaplayan solid ya da kistik lezyon izlenmedi. Her iki epididim başı boyutları normal olup, parankimi homojendir. Kanlanması normaldir. Her iki skrotal kese içerisinde patolojik sıvı saptanmadı. Solda AP çapı istirahatte 3.7 mm valsalva ile 4.1 mm ölçülen çok sayıda variköz venöz yapı izlendi.Valsalva sırasında kontinü reflü akım gözlendi.

Cevap

Solda ileri derecede varikoseliniz var. Sperm kalitenizde düşme varsa ya da ağrınız varsa tedavi olmanızda fayda var.

10.09.2017 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA