CEVAPLANMIŞ SORULAR

12.07.2015
Soru : Savarona

Sağ ana derin yüzeyel femoral popliteal venlerin lümeni normaldir. Lümen içinde trombüse ait olabilecek görünüm saptanmamıştır. İncelenen venlerin lümeni renk ile dolmuştur, lümen içinde trombüse ait olabilecek defektif alan görüşmemiştir. Prob basısı ile sağ ana ve yüzeyel venin augmentasyon testine cevabı normaldir. Valsalva manevrası sırasında V safena magnada grade 3 yüzeyel venöz yetmezlik lehine retrograd akım izlendi. Vena safena magnaen geniş yerinde transfer çapı 9 mm olarak ölçüşmüştür. Kruris posteriorunda en geniş transvers çapı 3 mm olan varikoz genişlemeler izlendi. Vena safena parvada grade 3 yüzeyel venöz yetmezlik ile uyumlu retrograd akım izlendi. Sağda grade 3 safana femoral ve grade safana popliteal venöz yetmezlik.

Cevap

Sinem hanım  öncelikle teknik bir sıkıntı nedeni ile sorularınıza geç cevap verdiğimiz için kusura bakmayın.
Raporunuza göre sağda bacağınızda venöz yetmezlik  Ameliyatsız varis tedavisi (endovenöz lazer ablasyon, RF ablasyon ya da su buharı ablasyonu) size çok uygundur.
Zaten varis hastalığında ameliyatlı tedavileri artık kimseye önermiyoruz. hem riskleri fazla hem de sıkıntılar yaşanabiliyor. Ultrason eşliğinde lazer ablasyon ile yapılan tedaviler artık çok kolay bir şekilde tedavi ediyor ve tekrarlama riski de ameliyatlı tedavilerden çok düşük.  Ağrılarınız varsa ameliyatsız tedaviler ile sizi rahatlatabiliriz.   Size öncelikle detaylı bir Doppler muayenesi yapmamız lazım sonrasında gerekli ise tedavinizi planlarız.
Maltepe Üniversitesinden Girişimsel Radyoloji Bölümünden bana (Dr. Mehmet Mahir Atasoy) randevu alabilirsiniz. 4440620 /2014 Şimdiden geçmiş olsun

27.08.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA