CEVAPLANMIŞ SORULAR

04.01.2013
Soru : şeref

popliteal vende ve yüzeyel femoral ven distalinde venöz distansiyona yol açan ekojen trombüs materyali izlenmiş olup yapılan renk ve spektral analizde söz konusu venlerde minimal rekanalize akımlar izlenmiştir. akut -subakut dvt

Cevap

Geçmiş olsun ,derin toplar damarlarınızda pıhtı var anlamında bu raporunuz.Hekiminizin yazdığı kan sulandırıcıları dikkatli kullanmanız ve günlük 40 dakikalık yürüyüşler yapmanızı öneririm.

04.01.2013 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA