CEVAPLANMIŞ SORULAR

21.11.2014
Soru : naz

Merhaba hocam Valvasa manevrası ile ana femoral vende tüm valvasa menevrası boyunca devam eden düşük amplitüdlü geri akım saptanmıştır.Popliteal ven ve vena safena parvada tüm valvasa manevrası boyunca devam eden geri akım izlendi.Bacak posteriorda cilt altı yağ dokuda belirgin kompresible vena safena parva ile ilişkili varikoz dilastasyonlar dikkati çekmiştir.İncelenen venler patent olup DVT ile uyumlu görünüm saptanmamıştır.Distal augmentasyon manevrası ile proksimalde kan akımında artış asaptanmıştır.(Skleroterapi bu aşamada uygun bir yöntemmidir.Bilgi verirseniz çok sevinirim)

Cevap

Popliteal ven ve vena safena parvada tüm valvasa manevrası boyunca devam eden geri akım var iken skleroterapi tek başına tedavi olarak kesinlikle yanlış olacaktır. Bu durumlarda ameliyat zaten seçenekler arasında yoktur. Size uygulanması gereken yöntem lazer ablasyon yöntemidir. Tamamlayıcı olarak lazer ablasyonun yanında ultrason eşliğinde köpük skleroterapi tedavi eklenebilir. Lazer ablasyon uygulanmadan yapılacak skleroterapiler derin venöz sistem ile olan geniş bağlantılar nedeni ile sizin için ciddi riskler taşımaktadır.
Bu bilgiler ışığında en doğru tedaviyi seçmenizi temenni ediyorum. Şimdiden geçmiş olsun. 

21.11.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA