CEVAPLANMIŞ SORULAR

19.08.2016
Soru : sevgi yücel

merhaba hocam sol vsm yapıproksimalde2,6mm diz yüzeyinde 3,2mm olaraaaakölçülmüş olup normal sınırlardadır sol anterolateral ven ve dallarında 7,6mm çapa ulaşan dilate tortiozstir izlenmiştirsol antero lateral ven orifisindegrade 4 reflü akım izlenmiştir sag vsm capı proksimalde 5,5 mm diz yüzeyinde3,5 mm olarak ölçülmüştür sağ vsm in yüzeysel dallarında 8,7mm çapa ulaşan dilatasyon izlenmiştir sag safeno femoral bileşkede ve uyluk distalindekiyüzeysel dal orifisinde grade 4 reflü akım izlenmiştir sol vspile gastrokinemius kası arasında perforan ven izlenmiş olup bu vende augmentasyon ile çift yönlü akım mevcuttur renkli doppler ultrasonografi incelemesinde incelenebilen tüm derin ve yüzeysel venöz oluşumlarda belirgin trombüs saptanmamıştır önerilerinizi bekliyoruz hocam

Cevap

Sevgi hanım özellikle sağ bacakta ciddi varisler var. ama hepsi ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. 
Şimdiden geçmiş olsun. 

29.09.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA