CEVAPLANMIŞ SORULAR

24.10.2013
Soru : Aydemir Şahan

Merhaba hocam alt eksteremite Periferik venöz renkli Doppler us incelemesinde: Her iki alt ektremitede CFV ve VSM da valsalva sırasında 2sn süreli reflü akım ve her iki PV da valsalva sırasında sürekli reflü akım izlemiştir. Her iki DFV ve VSM nin Lümen yapıları ve kalibrasyonları normal sınırlarda olup akımları patenttir. Valsalva manevrası sırasında patolojik reflü akım saptanmamıştır. Sağ VSM proksimalde 7mm orta kesimde 4mm olarak ölçülmüştür Sol VSM proksimalde 8mm orta kesimde 4mm olarak ölçülmüştür

Cevap

Aydemir Bey sadece Doppler bulgularınız ile sizin tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını söylemek doğru olmaz. Şu kadarını söyleyebilirim, varis şikayetleriniz var ise bazı bulgularınız tedaviye ihtiyaç duyacak düzeyde ilerlemiş hastalık ile uyumlu. Ancak detaylı olarak yapılacak klinik muayene ve ayakta yapılacak bir Doppler olmadan size doğru teşhis konmamış olma ihtimali var. Size, varis tedavisinde deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına detaylı bir Doppler tetkiki yaptırmanızı öneririm. Sonrasında modern tedavi yöntemleri varis tedavisi çok kolay.

27.10.2013 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA