CEVAPLANMIŞ SORULAR

05.03.2014
Soru : esra

Merhaba, Babama ait renkli doppler sonucunu acil olarak en kısa zamanda yorumlamanızı rica ediyorum. Sırası ile bilateral ana femoral venler ,derin ve yüzeyel femoral venler,popşiteal venler,krural venler,vena safena magnalar,vena safena parvalar ve perforan venler incelenmiştir. Gri skala incelemede, Sağ talokrural eklem komşuluğunda VSM iştirakli büyüğü 1 cm çapa ulaşan bazılarının içerisinde trombüs materyali izlenen venöz pekeler izlenmektedir. Diğer venlerin duvar kalınlıkları,lümen kalibrasyonları ve iç ekoları,kompresyona yanıtları tabiidir.Trombüse ait bulgu saptanmamıştır. Sağ VSM çapları çıkımı:8,3 mm,uyluk proksimal:6 mm,uyluk distal:4,3 mm,krurus proksimal:5 mm,sol VSM çapları çıkım:5,8 mm,uyluk proksimal:3,5 mm,uyluk distal:3,2 mm,kruris proksimal:3,8 mm'dir. Renkli ve Spektral doppler incelemede, Sağ VSM distalde geç başlangıçlı krurise uzanım gösteren valsalva manevrası ile grade 4 reflü izlenmektedir. Diğer venlerin renkle dolumu tabiidir.Akım deseni spontan ve faziktir.Valsava manevrası ile geri akım izlenmemiştir. Bu tam olarak ne demek? Durum ne kadar ciddi ve ne yapılması gerekiyor?

Cevap

Çok ilerlemiş ve ihmal edilmiş bir varis hastalığı ver. Öncelikle pıhtıların ilaç ile tedavisi sonrasında hemen lazer ablasyon tedavisi yapılmasını öneririm hastanıza. Şimdiden geçmiş olsun.

07.03.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA