CEVAPLANMIŞ SORULAR

16.08.2016
Soru : hatice Yıldırım

Hocam Merhabalar, Doppler yaptırdım. Her iki alt Ekstremite CFV,SFV,SFV,popliteal,tibialis ,anterior,tibialisposterior,peroneal centered kompresör testi,augmentasyon testi yanıtları pozitif alınmıştır.Ven duvarları düzgundur ve trombüs ekojenitesi görülmüştür.Venlerde venuz dalga formasyonu aolunumlari module izlenmektedir. Bilateral derin venöz sistemde valsalva manevrasinda her iki CFV de grade 1 reflü kan akımı oluştu. Her iki safra magna cenneti çaplanı 5 mm den küçük olculmustur.Damar kompreson ve augmentasyon testleri yanıtı pozitiftir.Ven duvarları düzgundur ve trombüs ekojenitesi saptanmamistir.Her iki vena safena magnada valsalva manevrasinda grade 1 reflü kan akımı oluştu Bilateral kruris düzeyinde yüzeyel venlerde gejislemeler saptanmıştır. Bilateral kruris düzeyinde perforan venlerde kan akımı yönleri fizyolojik görülmektedir. Sonuç:Bilateral CFV de grade 1 yetmezlik Bilateral SMV de grade 1 yetmezlik 'dir.

Cevap

Raporda başta pıhtı dan bahsediliyor sonra sonuçta yazmıyor bir karışıklık var.
Tekrar detaylı bir Doppler yaptırmanızda fayda var. 

29.09.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA