CEVAPLANMIŞ SORULAR

01.08.2014
Soru : bankac

hocam kolay gelsın. Skrotal Renkli Doppler Us sonucu. 1. Sağ testis 44X22X52 mm sol testis 40X23X52 mm boyutlarında ölçüldü. Bilateral testis internal ekoları homojen izlenmiş olup, yer kaplayan lezyon saptanmamıştır. Her iki epididim normal boyut ve ekojenitedir. 2 Sol epididimde 3x2 mm boyutlu düzgün konturlu anekoik kisr izlendi. Skrotum içerisinde herniye mezenter barsak ansı saptanmadı. 3 sağda peritestiküler alanda 10 mm solda 11 mm kalınlığa ulaşan serbest mayii iznledi ( hidrosel ) 4 Renkli incelemede her iki testis ve epididim vaskülarizasyonu normal bulundu. Tersiyon ve veya epididimoorşit lehine bulgu saptanmadı. Sağ pleksus pampiniformis boyunca venöz dilatasyon ve tortuöze izlenmedi. Valsalva ile reflü akım saptanmadı. 5 Solda pleksus pampiniformis venlerinde 2.1 mm çapa ulaşan valsalva manevrası ile grade 2 reflü izlenen variköz venler dikkati çekmiştir.

Cevap

Ali İhsan Bey, rapordaki bulgular çok ciddi değil. Ciddi ağrı gibi bir şikayetiniz yok ise takip edilmeniz yeterli olacaktır. Ameliyatlı bir tedavi önermem. Sorun sperm kalite ve sayısı ile ilgili ise o zaman tüm sonuçlarınız ile birlikte sizi muayene ederek daha net bilgi verebilirim. Geçmiş olsun.

04.08.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA