CEVAPLANMIŞ SORULAR

11.12.2015
Soru : Mesut Caka

Hocam; Bilateral alt ekstremite derin ve yüzeysel venöz sistem renkli doppler usg incelemesinde klinik bilgi : Variköz Venler Ana,yüzeysel ve derin femoral venler, vena safena magna, vena safena parva ve popliteal ven incelenmiştir. B-MOD incelemede; derin ve yüzeysel venöz sistem açık izlenmekte olup,tromboz bulgusu saptanmamıştır.İncelenen venlerin cidar kalınlıkları ,lümen ekoları, lümen genişlikleri tabiidir.Kompresyona yanıtları pozitiftir.Renkli Doppler incelemesinde incelenen venlerde CDİ ile dolum defekti saptanmamış olup yapılan spektral incelemede solunumla faik, spontan venöz akım mevcuttur.Augmentasyon testine yanıt doğaldır. Vasalva manevrası ile sol CFV de 2 sn süreli reflü akım izlendi.Sağ VSM de vasalva boyunca kontinu reflü izlendi.VSM çapı proksimalde 5mm, popliteal düzeyde 4,2mm ölçüldü. Bu sonuçlara göre ameliyat hemen olmalı mı yoksa başka bir tedavi mümkün mü?

Cevap

Mesut bey sağda daha belirgin her iki bacağınızda  toplar damar yetmezliği var.
Tedavi olarak da ameliyatı hiç bir varis hastasına önermem. Riskleri ve sıkıntıları fazla.  
BU nedenle klasik varis ameliyatı tüm dünyada bırakılıyor. 
Size deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına, modern yöntemlerden biri ile ( lazer ablasyon, RF ablasyon ve su buharı) ameliyatsız  varis tedavisi yaptırmanızı  öneririm.
Lazer ablasyon yöntemi varislerde en sık kullandığımız yöntemdir. 
Şimdiden geçmiş olsun. 

25.12.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA