CEVAPLANMIŞ SORULAR

30.06.2016
Soru : Şewin Yetkin

Hocam Babamın Bilateral Alt Ekstremite venöz sistem renkli doppler usg sonucu aşağıdaki gibi ne yapmamız gerekiyor.Bilateral safena magnalar, ana femoral venler, derin femoral venlerin izlenebilen proksimal kesimleri, yüzeyel femoral venler,popliteal venler öncelikle B-mod ile değerlendirilmiştir. Damar duvarları düzgün olup intraluminal patoloji izlenmedi. Renk modu ile incelemede renkle dolumları tamdır. kompresyona yanıt normaldir. Sol büyük safen ven uyluk 1/3 proksimal kesiminde Valsalva ile Reflü saptanmıştır. Sonuç: Sol Büyük safen ven proksimal kesiminde yetmezlik bulguları (Hocam Ayrıca sol diz daha İleri olmak üzere dizlerde primer artrozu saptandıve Ortopedi operasyon düşünüyor ) Bilgileriniz İçin Teşekkürler

Cevap

Sol bacağınızda tedavi gerektiren bir varis hastalığınız var.
Modern yöntemler ile ağrısız sızısız olarak varislerinizi tedavi ettirebilirsiniz. 

12.08.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA