CEVAPLANMIŞ SORULAR

23.05.2014
Soru : serkan GENÇ

Hocam alt ekstremite venöz renkli doppler sonucu mu paylaşmak istiyorum. Sağ comman femoral ven proksimalinden popliteal ven distaline kadar incelme yapıldı İncelenen CFM VSM'nin açılım lokalizasyonu SFV popliteal vende akım spontan solunumla fazik augmentasyon ve komresyona yanıt normaldir.Sağ safenofemoral bileşkede vasalva boyunca reflü izlendi .Bu sonuca göre nasiıl bir tedavi yöntemi uygulanmalı.

Cevap

Raporunuzdan anlaşıldığı kadarıyla (pek yeterli bir rapor değil) ciddi bir venöz yatmeliğiniz yok. Kolaylıkla tedavi olabilirsiniz. Dopplerinizi varisin tedavisi konusunda da tecrübesi olan bir radyoloji uzmanına tekrar yaptırmanızı ve modern yöntemler ile ( endovenöz lazer ablasyon/ RF ablasyon yada su buharı ablasyonu ile)tedavinizi deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına yaptırmanızı öneririm. Ameliyatı hemen hemen hiç bir hastaya önermiyorum. Ameliyatlar genellikle hedefe yönelik olmuyor ayrıca ameliyata ve anesteziye bağlı riskler var. Şimdiden geçmiş olsun.

23.05.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA