CEVAPLANMIŞ SORULAR

13.03.2014
Soru : yavuz selim karakaya

her ikşi alt ekstremitede ana,yüzeyel femorel ven ve derin femorel vernin görüntülenbilen proksimal kesimi,popliteal ven,posterior tibial ve peroneal venlerin proksimal kesimleri ile sol vena safena magna ve her iki parva normal kalibrasyonda olup duvarları düzenlidir. kompressibiliteleri tamdır. sağ vsm kalibrasyonu hafif artmıştır. tanımlanan venöz yapılarda renkle dolum tam olup , trombüs materyali saptanmamıştır. spektral incelemede spontan fazik akım örneği alınmaktadır. augmentasyonları yanıtları tamdır. valsalva manevrası ile sağ vsm'de grade 4 reflü saptanmıştır. -raporum bu hocam bu konu hakıkında yardımcı olabilirmisizi.

Cevap

Ciddi yetmezliğiniz tariflenmiş raporda, vakit kaybetmeden lazer ablasyon yöntemi ile deneyimli bir girişimsel radyoloğa tedavi olmanızı öneririm. Geçmiş olsun.

17.03.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA