CEVAPLANMIŞ SORULAR

17.08.2013
Soru : Hasta Yım

'Her iki safenofemoral bileşke ve vena safena magna lümen çapları normal lümen dolumları tabiidir.Valsalva manevrası sırasında sağ SFJ de kısa süreli yüksek AMPLİTÜDLÜ,sağ VSM de uzun süreli düşük AMPLİTÜDLÜ,sol VSM de kısa süreli düşük AMPLİTÜDLÜ reflü saptanmıştır' Diye bir satır yazıyor bana bunu açıklar mısınız ?

Cevap

Bu raporda kısa süre ve uzun süre terimleri net olmadığından size sonuç olarak birşey söylemem zor. Sonuç bölümündeki hekim notunu esas alarak yorum yapmak daha doğru olur. Ancak şu kadarını söyleyeyim, bahsedilen süreler yüzeyel damarlar için 0,5 sn den uzun ise yetmezlik var demektir. 3-4 sn ise ciddi yetmezlik var demektir ve tedavi planı yapılmalıdır.Geçmiş olsun.

21.08.2013 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA