CEVAPLANMIŞ SORULAR

01.05.2013
Soru : cihan fatih koca

hayılı günler daha önceki sorumda avm tedavinizi sormuştum Elimizde MR ve PELVİK ARTERİOGRAFİ RAPORU var. bu durum la ilgili tedavi yönteminiz nelerdir. Riskleri nelerdir. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim. YArdımlarınızı bekliyorum... Klinik : Sol gluteal bölgede hemanjiom? 14.11.2012 tarihli KONTRASTLI KALÇA MR İNCELEMESİ Uygulanan Sekanslar Koronal SE T1, FSE T2 ve FSE IR Aksiyel SE T1, FSE T2 -------------------------------------------------------------------------------- Sol gluteal bölge ve vulvada subkutan dokuda posterior sakral düzeyden ile levator ani kasına kadar uzanan, rektum-vajina ile yakın komşulukta olup ancak invazyonun seçilmediği, yaklaşık 11 x 15 x 3 cm boyutlarında, ayrıca gluteal katlantı düzeyinde sağda subkutan dokuda daha küşük boyutlu T2 ağırlıklı incelemelerde tubuler hipointens signal void alanlar içeren vasküler malformasyon ile uyumlu lezyon izlendi (Öncelikle hemanjiom lehine değerlendirilmiştir). Her iki tarafta koksafemoral eklemleri oluşturan kemik yapıların kortikal-medüller sinyal özellikleri ve eklem ilişkileri normaldir. Her iki tarafta periartiküler yumuşak dokular normaldir. Her iki sakroiliak eklem normaldir. İzlenen diğer kemik yapıların kortikal ve medüller sinyal özellikler normaldir. SONUÇ: Sol gluteal bölge sağda gluteal katlantı düzeyinde daha küçük boyutlu ve vulvada subkutan dokuda solda posterior sakral düzeyden ile levator ani kasına kadar uzanan, rektum-vajina ile yakın komşulukta olup ancak invazyonun seçilmediği vasküler malformasyon ile uyumlu lezyon öncelikle hemanjiom lehine değerlendirilmiştir. 27.11.2012 tarihli PELVİK ARTERİOGRAFİ RAPORU İNCELEME NEDENİ : LABİAL VE GLUTEAL BÖLGEDE AVM ağırlıklı olarak sol internal iliak arterden beslenen, gluteal bölgeyi ve labial bölgeyi kapsayan, geniş boyutlarda AVM izlendi. Drenaj veni internal iliak vene olmaktadır. Sağ internal iliak arterden kısmen kısman beslenmektedir. Eksternal iliak arterlerden beslenmesi yoktur. SONUÇ : Sol labial bölgede ve Gluteal bölgede AVM

Cevap

Bu tür AVM lerin ameliyatsız tedavisi mümkün. Embolizasyon dediğimiz yöntem ile bu damar yumağını besleyen damarları kapatıyoruz. Orta derecede riskleri olan bir yöntem. Randevu alıp, filmler ile birlikte gelirseniz daha detaylı bilgi verebilirim. Şimdiden geçmiş olsun.

29.05.2013 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA