CEVAPLANMIŞ SORULAR

11.03.2014
Soru : zeki

Dün çektirmiş olduğum ultrason neticesini aşağıya aynen yazdım.Değerlendirip nasıl bir yol izlemem gerektiği yönünde bilgi vermenizi rica ederim. Yapılan İşlem:Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı Hastanızın yapılan bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler US tetkikinde; Bilateral alt ekstremite safena magna (VSM) ile ana femoral (AFV), yüzeyel femoral (YFV),derin femaral (DFV) ve popliteal ven (PV) olarak derin venöz sisteme ait venler incelenmiştir. Hastaya supin pozisyonda inceleme yapılmıştır. Valsalva manevraları ve augmentasyon testleri uygulanmıştır. Bilateral ana femoral ven, yüzeyel femoral ven ve derin femoral venin görüntülenebilen kesimleri ile popliteal venler normal kalibrasyonda ve normal eko yapısındadır. Kompressibilite tüm düzeylerde (+) dir. Bilateral tüm düzeylerde augmentasyona yanıt (+) dir. Her iki derinvenöz sistemde ve sağ da sefenofemoral bileşkede belirgin reflü izlendi. Sol VSM çapı proksimalde 7 mm,uyluk orta bölümde 5.4 mm, tibia medial plato düzeyinde ise 4.7 mm olarak ölçülmüştür. Valsalva ile safenofemoral bileşkeden VSM ye doğru grade 1 reflü izlenmektedir. Cururis medialinde seyreden, diz altı bölgede VSM ile iştirakli çapı 5 mm varan anterior safen ven ile uyumlu variköz ven dikkati çekmiştir. Her iki popliteal ven ve VSP doğaldır. Renkli Doppler ultrasonografi incelemesinde bilateral incelenebilen tüm derin ve yüzeyel venöz oluşumlarda belirgin trombüs saptanmamıştır.

Cevap

Raporunuzda çok ciddi bir varis bulgusu yok. Ancak Doppler incelemesi siz ayakta iken yapılmadı ise bu sonuçlar yanıltıcı olabilir. Varis hastalığının aynı zamanda tedavisini de yapan bir girişimsel radyoloğa Doppler incelemenizi tekrar yaptırmanızı öneririm.

17.03.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA