CEVAPLANMIŞ SORULAR

05.09.2014
Soru : yelda terzi

Doktor bey; peki raporumda yazan bu durum doğum kontrol hapı kullanmama yada gebe kalmama engel yada gebeliğimi sakıncalı bir hale getirecek durum mudur?şimiden teşekkürler" Sağ ana femoral ven, yüzeyel femoral ven, popliteal ven lümenleri açık, lümende trombüs saptanmamıştır. Tüm venlerde kompresyona ve augmentasyona yanıt olup pozitif olup lümen dolumu normaldir. Solunumla fazik normal paternde venöz akım mevcuttur. Valsalva manevrası ile sağ SFB düzeyinde kesintisiz uzun süreli reflü akım izlendi (Grade III yetmezlik) Büyük safen veni özellikle uyluk distalinden itibaren genişlemiş ve tortiyöz yapıda olup Grade III yetmezlk bulguları göstermektedir.Küçük safen veninde patoloji izlenmedi. GENEL AÇIKLAMA: Sağ büyük safen veninde Grade III yetmezlik bulguları" yazıyor.

Cevap

05.09.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA