CEVAPLANMIŞ SORULAR

12.09.2015
Soru : özgür yılmaz

BULGULAR: Her iki kommon femoral, yüzeyel ve derin femoral venin B mode incelemesinde ekojenitesi normaldir. Kompresyona ve augmentasyona normal yanıt alınmaktadır.Renkli Dopplerde solunumla değişen normal dalgalı akım paterni izlenmiştir. Safena magna açıktır. Popliteal venin B mode ve Renkli Doppler incelemesinde normal akım paterni mevcuttur. Venöz yetmezliğe yönelik yapılan değerlendirmede; Sol safenofemoral bileşkeden safena magna postetior sirkumfleks dalına doğru valsalva ile 1,5-2sn. süren reflü izlenmiştir. Sağ safenofemoral bişekede yetmezlik izlenmemiştir. Sağ popliteal vende valsalva ile 1,5-2sn. süren reflü izlenmiştir. Diğer derin venlerde valslava ile reflü izlenmemiştir. Sol safena magna posterior sirkumfleks dalında uyluk boyunca valsalva ile 1-1,5sn. süren reflü izlendir. Sağ safana magnada valsalva ile reflü izlenmedi. Her iki safenopopliteal bileşkede ve safena parvada valsalva ile reflü izlenmemiştir. Her iki tarafta perforan sistemde genişme izlenmedi .Akım yönü normaldir. SONUÇ : 1) Sol safena magna posterior sirkumfleks dalında uyluk boyunca yetmezlik. 2) Sağ popliteal vende derin venöz yetmezlik

Cevap

Her iki bacağınızda önemli düzeyde toplar damar yetmezliği var. Ameliyatsız modern varis tedavilerinden fayda sağlarsınız. Şimdiden geçmiş olsun.

18.11.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA