CEVAPLANMIŞ SORULAR

23.12.2016
Soru : ayhan külman

bilateral ana derin yüzeyel femoral venler ile popliteal venlerin pasajı açıktır prob basısı ile venöz yapılar kompresse olmaktadır. yapılan renk ve spektral incelemede söz konusu venlerin akım spektrumları normal fazik karakterdedir. augmentasyon cevapları tamdır. yüzeysel femoral vende 2.5 sn süreli reflü izlenmektedir. sağ vsm de belirgin reflü izlenmektedir.vsm çapı 9 mm dir. krural bölgede cilt altı ödem izlenmektedir. sol kruris posteriorda dilate ve variköz venler izlenmektedir bu sonuçlara göre ameliyat olurmu.sizin görüşleriniz nedir saygılar.

Cevap

23.12.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA