CEVAPLANMIŞ SORULAR

15.09.2015
Soru : coşkun turhan

bilateral alt ekstremite venöz sistem renkli doppler incelenmesinde:her iki ana yüzeyel ve derin femoral saphenöz popliteal ve krural derin ven lümenleri açık izlenmiştir.augmentasyon ve kompresyon testlerine yanıt pozitiftir. trombüs formasyonu gözlenmemiştir. Valsalva manevrasında sol CFV'de 2.13 sn.sağ SFJ'de 2.45 sn reflü akımlar izlenmiştir.SONUÇ:bilateral alt ekstremite venöz yetmezlik.

Cevap

Her iki bacakta ileri düzeyde toplar damar yetmezliği var. Ameliyatsız varis tedavisi öneririm. Ameliyat olmanıza gerek yok. 

18.11.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA