CEVAPLANMIŞ SORULAR

02.02.2016
Soru : ayşe pek

ALT EKSTREMITE VENÖZ SISTEM RDUS, TEK TARAFLI Sol ana femoral ven, yüzeyel ve derin femoral venler, büyük safen ven, küçük safen ven ve popliteal ven açık olarak izlenmiştir. Adı geçen venlerin solunum ve kalp dinamiğine bağlı fazisiteleri normaldir. Sol safenofemoral bileşkede venöz yetmezlik ile uyumlu reflü akım izlendi.

Cevap

Doçentlik sınavım nedeni ile sorulara bir süre cevap vermedim. kusura bakmayın.
 sorunuz geçerli ise tekrardan sorunuzu göndermeniz halinde cevap yazabilirim. 
Şimdiden geçmiş olsun. 

06.06.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA