CEVAPLANMIŞ SORULAR

16.08.2014
Soru : Mehmet Zafer GÜMÜŞKAYA

2 gün önce venöz dobbler yaptırdım,sol ana derin yüzeyel femoral ven,popliteal ven,diz altı crursl venler ile saphenofemoral bileşke,v.saphena magna ve v.ssphena parva lümenleri açıktır. Akımlar spontan solunumla faziktir.Trombus saptanmamıştır. Tüm venlerin kompresyon ve augmentasyon testlerine yanıtı pozitiftir. Sol yüzeyel femoral ven proksimsl-orta seviye kısa bir segmentte valsalva manevrası boyunca devam eden düşük amplitüdlü reflü akım izlenmiştir.

Cevap

Zafer bey, bu bilgiler sizi yönlendirmem için çok yeterli değil. Bu rapor çok ciddi bir venöz yetmezliğiniz olmadığını belirtiyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok ayakta kaldığınızda ciddi bacak ağrılarınız oluyorsa ve varisleriniz fazla belirginleşiyorsa tedaviye ihtiyacınız olabilir. Eğer gerekli ise, tedavinizin Doppler görüntülemesi eşliğinde modern yöntemlerden biri ile yapılması en iyi sonucu verecektir. Şimdiden geçmiş olsun.

19.08.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA